Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is.

Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld:

  • Direct bij de lokale boeren een eerlijke prijs betalen voor biologisch verbouwde groenten en vlees.
  • Een deel van de winst geven aan een lokaal weeshuis.
  • Beperking van de vervuiling die men veroorzaakt.

De definitie van een vakantie die onder duurzaam toerisme valt is discutabel. Er zijn verschillende ecolabels die hotels, resorts, trekkings etc. keuren op hun zorg voor de omgeving.
Duurzaam toerisme is op vele verschillende manieren uit te leggen. Een erg conservatieve soort is dat je als ecotoerist niet bang bent een handje mee te helpen om de natuur te helpen. Je ondergaat bijvoorbeeld expedities onder begeleiding van een wetenschapper. Je wilt meer weten over de natuur. Of je helpt bij het merken van een dier(soort), om zijn leefgedrag te onderzoeken. Je besteedt je geld enkel bij lokale bedrijven, om de bevolking te helpen, en hebt respect voor hun natuur. Bij je vertrek laat je zo weinig mogelijk sporen na. Een diepzinnige gedachte die je hierbij zou kunnen hebben is dat je als mens zo klein bent, vergeleken met de natuur. Voor zoiets wat al zo lang bestaat hoor je respect te hebben, en het niet zomaar uit te roeien voor eigen plezier.

Een tweede soort is de reis zonder beschadiging van de natuur, ook wel ecotoerisme genoemd. Deze definitie is wat beperkter dan de vorige. Ook een busreis met gids door een natuurreservaat behoort hiertoe. De toerist bekijkt de natuur wel voor plezier, met wel in het achterhoofd dat hij begaan moet zijn met deze wildernis.

Als derde is er zogenaamd ecotoerisme (een term die vaak door allerhande touroperators etc. misbruikt wordt), als in alle vormen van reizen naar en in de wereld. Zo kun je ook een vliegtuigreis naar Zuid-Amerika noemen, waarbij de toerist onder andere een dagje het Amazonegebied gaat bekijken. Zelfs een vakantie op een privéstrand op een van deBounty-eilanden kan al ecotoerisme genoemd worden als de touroperator zegt dat het zo is. Bij deze vorm wordt vaak geen waarde gehecht aan de natuur, en hebben zowel de toerist als de lokale bevolking er geen respect voor. Ze doen alles om er zo veel mogelijk geld uit te trekken, omdat dat goed is voor hun economie.

De vroege vormen van duurzaam toerisme moeten aan een aantal punten voldoen, om duurzaam toerisme genoemd te kunnen worden:

  • Duurzaam toerisme moet goed zijn voor de welvaart van de lokale bevolking.
  • De natuur moet door de opbrengsten voor de lokale gemeenschappen, autoriteiten of plaatselijke organisaties beschermd worden.
  • Het toerisme moet zo min mogelijk beschadigend zijn voor de natuur.
  • De activiteiten horen klein te blijven. Niet alleen voor de kleine groepen ecotoeristen, maar door kleine organisaties. Dit behoort elke vorm van massatoerisme uit te sluiten.

Deze punten kunnen erg breed opgevat worden, waardoor de eigenlijke betekenis wordt vergeten. Je kunt hier wel uit opmaken dat duurzaam toerisme vooral om ontwikkelingshulp en milieuzorg gaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked **